Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania serwisu internetowego enocuj.pl.

2. Serwis enocuj.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych.

3. Użytkownikiem serwisu, jest każda osoba korzystająca z serwisu.

4. Użytkownicy zarejestrowani – firmy chcące posiadać wizytówkę swojego obiektu w serwisie, proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz dostępny w serwisie enocuj.pl. Po zalogowaniu będzie możliwa autoryzacja (zalogowanie się).

5. Informacje zawarte na stronie enocuj.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie enocuj.pl nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do serwisu enocuj.pl.

 

II. Zasady korzystania z seriwsu enocuj.pl

1. Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

2. Użytkownik dodający wizytówkę obiektu, oświadcza iż prezentowane materiały o obiekcie, są zgodne z prawdą, dodając je przestrzega praw autorskich oraz majątkowych. Posiada pełne majątkowe prawa autorskie do prezentowanych treści i fotografii, oraz oświadcza iż prezentowane treści i fotografie i umieszczenie ich w serwisie nie narusza praw osób trzecich, prezentowane treści i fotografie przestawiają ośrodek, jego otoczenie, lub atrakcję turystyczną opisaną przez użytkownika dodającego wizytówkę o obiekcie.

3. Użytkownik dodający wizytówkę obiektu, udziela serwisowi enocuj.pl nieodpłatnej licencji na publiczną prezentację w celu udostępnienia wizytówki obiektu (opisu oraz fotografii) w celu promocji obiektu na łamach serwisu enocuj.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autoskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.0.880 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Serwis enocuj.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji dodanych wizytówek obiektu, a także do ich usunięcia jeżeli naruszają prawo, postanowienia niniejszego regulaminu, posiadają treści nieprawdziwe, bądź obraźliwe.